FAQ

Platform
Manage My Softener – OEM
Login
Ga naar www.managemysoftener.com
Log in met u e-mail en paswoord

Dashboard
Nadat u ingelogd bent, verschijnt de dashboard pagina waar u kan zien wat er allemaal gebeurt op het ‘Manage My Softener’ platform.
Verklaring van alle waarden op deze pagina:
Status online Aantal kleppen die online zijn
Status offline Aantal kleppen die offline zijn
Installateurs Aantal installateurs die aan uw OEM-profiel gelinkt zijn
Nieuwe fouten Aantal foutmeldingen van de klep die nog niet behandeld zijn
Nieuwe foutcodes E n lijst van alle foutmeldingen. Deze lijst kan geëxporteerd worden naar een CSV-bestand door op de knop ‘Rapport’ te klikken. Klikt u op een van de foutcodes dan wordt u doorverwezen naar het toestel waarop de fout werd gemeld

Toestellen
Deze pagina geeft een overzicht weer van alle geconfigureerde toestellen.
Klik op een toestel om de details te bekijken van het toestel.
Opties
In de rechterbovenhoek vindt u een knop ‘Opties. Daarmee opent u een klein menu met verschillende opties.
Activatie toestel resetten
Het toestel is geactiveerd voor gebruik in de Cloud. Als u op deze knop klikt, wordt de activatie gereset. Opgelet: de activatiecode die werd meegeleverd zal niet meer werken.
Toestel resetten
Klik op deze knop om het toestel te herstarten.
Toestel blokkeren
Het toestel zal geen verbinding meer kunnen maken met het platform tot het gedeblokkeerd wordt. Als het toestel geblokkeerd is, verandert deze optie in ‘Toestel deblokkeren’.
Grafieken
Bovenaan ziet u een grafiek van het gebruik en de resterende capaciteit.
Deze grafiek kan weergegeven worden per dag, week of maand.
Dashboard
Onder de grafiek vindt u een dashboard met info over het verbruik:
# Dagen sinds volgende regeneratie Aantal dagen tot de volgende regeneratie plaatsvindt.
# Dagen sinds laatste regeneratie Aantal dagen sinds de vorige regeneratie.
Resterende capaciteit Hoeveelheid water die nog verbruikt kan worden voor de volgende regeneratie.
Volume sinds laatste regeneratie Hoeveelheid water die verbruikt werd sinds de vorige regeneratie.
Totaal sinds opstart
Totaal aantal liters Totaal aantal liters dat verbruikt werd sinds de opstart.
Toestelinformatie
Toestel Type toestel, in dit geval impression Pro Merk Merk van het toestel
Serienummer Serienummer van het toestel Totaal dagen in gebruik Totaal aantal dagen dat het toestel in gebruik is
Software versie Software versie die op de klep geïnstalleerd is Max. capaciteit Maximum watercapaciteit van de klep
Installatiedatum Datum waarop het toestel werd geïnstalleerd Status Online/offline status + de laatste keer dat de cloud een datapakket ontving van het toestel
Instellingen Toestel
In de rechterbovenhoek vindt u een knop ‘Opties’ waarmee u een klein menu kunt openen met verschillende opties.Hier kunt u al de huidige instellingen zien van het toestel.
Logs
Hier kunt u info van de logs terugvinden.
De melding “Dit toestel is losgekoppeld x keer gedurende de afgelopen 12 uur.” telt enkel de keren dat het toestel langer dan 15 minuten offline was. Als de verbinding met het toestel regelmatig verbroken wordt, is dit te wijten aan een zwak wifi-signaal. U kunt dit oplossen door een Access Point (Toegangspunt) dicht bij de klep te installeren.

Installateurs
Hier vindt u een overzicht van alle installateurs die aan uw OEM-profiel gelinkt zijn.
Nieuwe installateur toevoegen
Om een nieuwe installateur toe te voegen, klik op de knop ‘+ Nieuwe installateur’. Er verschijnt een pop-upvenster waar u de gegevens van de nieuwe installateur kan ingegeven.
Klik op de knop ‘Toevoegen’ om de installateur in de databank te creëren. De installateur zal ook een email ontvangen zodat hij zich kan registreren. Na zijn registratie zal hij kunnen inloggen als installateur
Details installateur
Klik op een installateur in de lijst om de gegevens te zien van die installateur.
Opties
In de rechterbovenhoek ziet u een knop ‘Opties’ waarmee u het Opties-menu kan openen:
Wachtwoord installateur resetten
Hiermee kunt u het paswoord van de installateur resetten.
Wijzig installateursgegevens
Deze knop opent een nieuw venster waar u alle gegevens van de installateur kan wijzigen.
Blokkeer installateur
Als u een installateur blokkeert, kan die niet meer inloggen op zijn installateurspagina. Als de installateur geblokkeerd is, verandert deze optie in ‘Installateur deblokkeren’.
Installateur info
Op deze pagina vindt u de gegevens van de installateur.
Toestellen
U vindt hier een lijst van alle toestellen die aan deze installateur gelinkt zijn. Klik op een van de toestellen om meer details te zien van het toestel.

Log
Deze pagina toont een overzicht van alle foutmeldingen. De foutmeldingen in rood zijn de fouten die rechtstreeks van de klep werden ontvangen.
In de rechterbovenhoek vindt u een knop ‘Exporteer’ waarmee u de lijst kan exporteren naar een CSV-bestand.

Manage My Softener – installateur
Login
Ga naar https://www.managemysoftener.com
Log in met je e-mail en paswoord

Dashboard
Nadat u bent ingelogd, verschijnt een dashboard dat een overzicht weergeeft van de huidige situatie.
Status online Aantal kleppen die online zijn
Status offline Aantal kleppen die offline zijn
Klanten Totaal aantal klanten die aan de installateur gelinkt zijn
Zout bijvullen Aantal toestellen waar het zout moet bijgevuld worden
Nieuwe fouten Aantal foutmeldingen
Klanten waar het zout bijgevuld moet worden
Deze lijst geeft alle klanten weer bij wie het toestel moet bijgevuld worden met zout
Nieuwe foutcodes
Deze lijst geeft alle klanten weer bij wie het toestel moet bijgevuld worden met zout.

Toestellen
Op deze pagina vindt u een overzicht van alle geconfigureerde toestellen. Klik op de knop ‘+ Nieuw toestel’ in de rechterbovenhoek om een nieuw toestel toe te voegen
Nieuw toestel
Om een nieuw toestel toe te voegen, zal u, als installateur, het serienummer en de activatiesleutel van het toestel nodig hebben.
Als u op de knop ‘Toevoegen’ klikt, zal het platform proberen om dit toestel aan uw installateursprofiel te linken. Als het toestel al aan een andere installateur gelinkt is, krijgt u een foutmelding. Beide parameters (serienummer & activatiesleutel) moeten volledig correct zijn.
Details toestel
Klik op een toestel in de lijst om de gegevens van dat toestel te zien.
Opties
Klik op het menu ‘Opties’ in de rechterbovenhoek om het optie-menu te openen:
Toestel blokkeren
Het toestel zal geen verbinding meer kunnen maken met het platform tot het gedeblokkeerd wordt. Als een toestel geblokkeerd is, verandert deze optie in ‘Toestel deblokkeren’.
Toestel verwijderen
Het toestel wordt uit de databank verwijderd. Alle gegevens van dit toestel zullen verwijderd worden.
Grafiek
De grafiek visualiseert het verbruik.
Totaal aantal regeneraties Totaal aantal regeneraties sinds de opstart
Totaal dagen in gebruik In dit voorbeeld, is het toestel al 142 dagen in gebruik
Totaal aantal liters Totaal aantal liter water dat verbruikt werd sinds de opstart
Toestelinformatie
Toestel Type toestel, in dit geval impression Pro
Merk Merk van het toestel
Serienummer Serienummer van het toestel
Sofware versie Software versie die op de klep geïnstalleerd is
Installatiedatum Datum waarop het toestel werd geïnstalleerd
Totaal dagen in gebruik Totaal aantal dagen dat het toestel in gebruik is
Max capaciteit Maximum watercapaciteit van de klep
Status Online/offline status + de laatste keer dat de cloud een datapakket ontving van het toestel
Instellingen toestel
Hier vindt u een overzicht van de huidige instellingen van het toestel.
Sommige instellingen kunnen gewijzigd worden door te klikken op de rechterknop ‘Opties’ – ‘Instellingen toestel aanpassen’
Een venster verschijnt waar u de instellingen kan aanpassen:
Nadat u op “Bewaar” heeft geklikt, worden de nieuwe instellingen naar het toestel gestuurd, waarna het toestel heropstart.
Klant info
Deze pagina toont de gegevens van de klant.
Rechts vindt u een knop ‘Opties’ waarmee u het Optie-menu kan openen.
Meer info
Hier vindt u meer info over deze klant
Klant van toestel loskoppelen
Het toestel blijft bestaan in de cloud, maar de klant zal de gegevens van het toestel niet meer kunnen zien.
Logs
Deze pagina bevat wat meer informatie uit de logs.

Klanten
Het klantenmenu toont alle klanten die aan uw installateursprofiel gekoppeld zijn.
In de rechterbovenhoek bevindt zich een knop om een nieuwe klant toe te voegen.
Nieuwe klant
Nadat u de nodige info heeft ingevuld en op de knop ‘Toevoegen’ heeft geklikt, zal de klant een e-mail ontvangen waarmee hij de registratie kan vervolledigen om toegang te krijgen tot het platform. De klant kan er de gegevens van zijn toestel zien.
Klant opties
In de rechterbovenhoek bevindt zich een knop ‘Opties’ waarmee u het optie-menu kan openen.
Klantenlijst importeren vanaf CSV
De installateur kan hier zijn klantenbestand opladen naar zijn profiel. Klik op deze optie om het volgende venster te openen:
In dit venster kunt u een lokaal bestand selecteren op uw computer om op te laden. Opgelet: dit bestand moet een specifiek formaat hebben. Als u klikt op ‘Klik hier’ in dit venster, kunt u een voorbeeldbestand downloaden in het correcte formaat.
Als u een programma zoals Excel gebruikt om het bestand aan te passen en op te slaan, dient u erop te letten dat u het correcte formaat selecteert in het dialoogvenster “Opslaan als”. Wanneer het bestand opgeslagen is, kunt u het opladen op het platform. Als een klant reeds bestaat op het platform, zult u een melding krijgen dat deze specifieke klant niet kon toegevoegd worden op het platform of aan uw installateursprofie
Klantenlijst exporteren
Met deze optie kan u de volledige klantenlijst als CSV-bestand downloaden naar uw computer.
Klant info
Klik op een klant om zijn gegevens te raadplegen.
Bovenaan rechts vindt u een knop ‘Opties’ waarmee u het optie-menu kan openen.
Koppel een toestel aan deze klant
Via deze optie kunt u het serienummer van de klep ingeven om het toestel aan deze klant te koppelen.
Log in als deze klant
oor op deze optie te klikken, kunt u een venster openen om met uw eigen paswoord in te loggen (installateurspaswoord, niet het paswoord van de klant). U komt dan op de cloud-pagina terecht waar u ingelogd bent als deze klant. U zal dus dezelfde info zien die de klant te zien krijgt als hij inlogt.
Blokkeer deze klant
Een geblokkeerde klant zal niet kunnen inloggen op zijn profiel. Als de klant geblokkeerd is, verandert deze optie in ‘Klant deblokkeren’.
Verwijder klant
Hiermee kunt u de account van deze klant verwijderen.
Gekoppelde toestellen
Deze pagina geeft alle toestellen weer die aan deze klant gekoppeld zijn. Rechts bevindt zich een knop ‘Opties’ waarmee u het optie-menu kan openen.
Meer info
Via deze link gaat u rechtstreeks naar de details van het toestel.
Toestel van klant loskoppelen
Het toestel blijft bestaan in de cloud, maar de klant zal de gegevens van het toestel niet meer kunnen zien.

Zoutlevering
Dit menu informeert u welke toestellen zonder zout zitten. De installateur kan filteren op een specifieke regio door een postcode te selecteren, of op het aantal ‘dagen zonder zout’ om bvb. alle toestellen te selecteren die al 5 dagen zonder zout zitten.
Als het zoutalarm niet langer geactiveerd is op de klep, maar het zoutniveau nog onduidelijk is, zal de volgende melding verschijnen: “Het zoutalarm is uitgeschakeld. Wachten op bevestiging.”
Als het zout bijgevuld is, zal de boodschap automatisch verdwijnen na de eerstvolgende regeneratie.
In de rechterbovenhoek, vindt u een knop ‘Exporteer lijst’, waarmee u deze lijst kan downloaden als CSVbestand.

Logs
Het logboek toont alle gebruikers met een foutmelding op hun toestel. Ook deze lijst kan als CSV-bestand geëxporteerd worden door te klikken op de knop ‘Exporteer lijst’.

Grafieken
Op de pagina ‘Grafieken’, vindt u een lijst van de klanten/toestellen. Elke lijn op de grafiek vertegenwoordigt een toestel.

Manage My Softener – eindgebruiker
Login
Wanneer de klant ingelogd is, zal hij hier het toestel zien dat aan zijn profiel is gekoppeld:
Dit icoontje geeft de volgende parameters weer:
Resterende capaciteit Dit geeft een indicatie van de tankinhoud voor een volgende regeneratie nodig is
Zout Indien er geen zout meer aanwezig is wordt er een waarschuwing gegeven.
Als de klep aan het regenereren is wordt het regeneratie icoontje getoond.
Grafiek
Klikt u op het icoontje van de grafiek in de rechter bovenhoek, dan krijgt u een detailscherm van de grafiek.
Op het grafiekscherm heeft u de mogelijkheid om een overzicht te selecteren van 24u, 7 dagen of 30 dagen
In het dagoverzicht tonen we de grafiek van het actuele waterverbruik en de timing van de laatste regeneratie In het week- & maandoverzichtworden de regeneraties en het waterverbruik getoond.
Instellingen
Door te klikken op instellingen wordt het venster met instellingen getoond
In de linker benedenhoek kan de gebruiker uitloggen.

Installatie voor iOS
Stap 1: ga naar managemysoftener.com
Ga naar https://www.managemysoftener.com op de browser (safari) van uw smartphone.
Stap 2: icoontje op dashboard plaatsen
Klik beneden in het scherm op het middelste icoontje. Hiermee open je een menu waarmee je de optie ‘Zet op beginscherm’.
Vervolgens krijgt u een pop-up scherm waar u de naam kunt wijzigen.
Klik op de optie ‘Toevoegen’ om het icoontje toe te voegen aan uw beginscherm.

Stap 3: gebruik maken van de PWG Cloud App
Klik op het icoontje om de weg app te openen.
Nadat je bent ingelogd krijg je de info van je waterverzachter te zien.

Installatie voor Android
Stap 1: ga naar www.managemysoftener.com
Ga naar https://www.managemysoftener.com op de browser van uw smartphone
Stap 2: Icoontje op dashboard plaatsen
Klik in de rechterhoek in het scherm. Hiermee open je een menu waarmee je de optie ‘Zet op beginscherm’ kan kiezen
Vervolgens krijgt u een pop-up scherm waar u de naam kunt wijzigen.
Klik op de optie ‘Toevoegen’ om het icoontje toe te voegen aan uw beginscherm.

Stap 3: gebruik maken van de “Manage My Softener” App
Klik op het icoontje om de web app te openen.
Nadat je bent ingelogd krijg je de info van je waterverzachter te zien.

Een nieuwe klant en/of toestel aanmaken op het platform
Verbind de klep met het Wifi netwerk
Verbind de klep met het Wifi netwerk. Zie de handleiding ‘Verbind Wifi thuis’

Log in op ‘Manage My Softener’
Log in op uw installateursprofiel op www.managemysoftener.com.
Klik op de knop ‘Installateurslogin’ en log in met uw gebruikersnaam/e-mail en paswoord.

Koppel het toestel aan uw account
Ga naar het menu ‘Toestellen’ en klik op ‘Nieuw toestel’. Er verschijnt een venster waar u het serienummer en de activatiesleutel van de klep kan ingeven. U vindt deze gegevens terug op het ‘Manage My Softener’ label van de klep.


Klik op ‘toevoegen’. Er verschijnt een bevestiging dat het toestel werd geactiveerd. Klik op de knop ‘Bekijk toestelinformatie’ om de gegevens van het toestel te bekijken. U kunt hier nagaan of het toestel online is of niet.

Creëer een nieuwe klant
Om een nieuwe klant te creëren, ga naar het menu ‘Klanten’ in het platform en klik op ‘+ Nieuwe klant’.Vul het formulier in en klik op de knop ‘Toevoegen’. Er verschijnt een bevestiging dat de klant werd aangemaakt.
Klik op ‘Stuur login info naar klant’ om deze informatie te versturen naar de klant.


Automatische mail naar de klant

De klant zal automatisch een mail ontvangen waarin staat dat er een klantenprofiel voor hem werd aangemaakt. De klant moet op de link in de e-mail klikken om zijn account te activeren.

Koppel het toestel aan de klant
In het menu ‘Klanten’, kan u een klant opzoeken met behulp van het zoekveld in de rechterbovenhoek.
Selecteer de klant om zijn gegevens te raadplegen.
Ga naar het menu ‘Opties’ in de rechterbovenhoek en klik op de optie ‘Koppel een toestel aan deze klant’.

Er verschijnt een formulier waar u enkel het serienummer van de klep dient in te vullen. Dit is hetzelfde serienummer dat eerder werd gebruikt om het toestel te activeren. Klik op de knop ‘Toevoegen’ zodat het toestel aan het klantenprofiel wordt gekoppeld.

Verbind Wifi thuis
Start hier indien u een bestaand PCB-bord vervangt door een een WIfi-PCB
01. Voor u de bestaande PCB vervangt, noteer eerst alle huidige settings.
02. Vervang de bestaande PCB door de Wifi-PCB. Zet de klep aan en wacht tot de klep opstart.

Start hier indien uw klep al een Wifi-PCB bevat​
03. In de bovenste linker bovenhoek van de klep knippert een lampje rood-groen. (Indien dit niet het geval is, druk op de knop ‘Set clock’ en ‘down’ tot het lampje begint te knipperen.)
04. Op uw laptop gaat u naar de lijst met beschikbare WIFI netwerken en selecteert u het netwerk met het serienummer van het wifi-bord (SN/AC WIFI Label). U vindt dit terug in de lijst met beschikbare netwerken.

Voer het passwoord 12345678 in
05. Open een nieuw tabblad in uw webbrowser en ga naar http://192.168.0.1/

06. Het volgende scherm verschijnt met beschikbare wifi-netwerken
Klik op Device setup
07. Vul het formulier in
Thing name: SN (-> Wifi label)
Broke: managemysoftener.com
Port number: 1883
Topic: automatically filled in
User Name: ManageMySoftenerValve
User Password: d2gQST91mpo
Zorg ervoor dat ‘Use Secure Connection’ onaangevinkt is.
De andere velden mogen blanco blijven.
Klik op Save Settings
Klik op WIFI-Setup bovenaan de pagina.
08. Selecteer uw WIFI-netwerk thuis
Vul in het paswoord van uw geselecteerde WIFI-netwerk.
De PCB zal connectie maken met uw router en de volgende melding zal verschijnen op uw laptop

Device started. Web server and access point stopped. Valve Normal Operation Started

09. Klik op de knop ‘Next’ op de klep tot het Wifi-scherm verschijnt. De display zal signaalbalkjes tonen en een negatief cijfer. (Hoe lager dit cijfer is, hoe sterker het signaal.)
Maak u geen zorgen indien de display aangeeft ‘not connected’. De PCB is geconnecteerd met het platform en dit kan enige tijd duren. De connectie wordt automatisch gemaakt.

10. U bent klaar …
Als de Wifi-PCB een oude PCB vervangt, vergeet dan niet om de originele settings die u neerpende bij het begin van deze procedure, opnieuw in te stellen.

Installeer app op je smartphone
Installatie voor iOS
Stap 1
Ga naar managemysoftener.com
Ga naar www.managemysoftener. com op de browser (safari) van uw smartphone.

Stap 2
Icoontje op dashboard plaatsen
Klik beneden in het scherm op het middelste icoontje. Hiermee open je een menu waarmee je de optie ‘Zet op beginscherm’.

 
Vervolgens krijgt u een pop-up scherm waar u de naam kunt wijzigen.
Klik op de optie ‘Toevoegen’ om het icoontje toe te voegen aan uw beginscherm.

Stap 3
Gebruikmaken van de PWG Cloud App
Klik op het icoontje om de weg app te openen. Nadat je bent ingelogd krijg je de info van je waterverzachter te zien.

Installatie voor Android
Stap
Ga naar managemysoftener.com
Ga naar www.managemysoftener.com op de browser van uw smartphone.

Stap 2
Icoontje op dashboard plaatsen
Klik in de rechterhoek in het scherm. Hiermee open je een menu waarmee je de optie ‘Zet op beginscherm’ kan kiezen.

 
Vervolgens krijgt u een pop-up scherm waar u de naam kunt wijzigen.
Klik op de optie ‘Toevoegen’ om het icoontje toe te voegen aan uw beginscherm.

Stap 3
Gebruikmaken van de “Manage My Softener” App
Klik op het icoontje om de web app te openen. Nadat je bent ingelogd krijg je de info van je waterverzachter te zien.